English     中文
首頁 > 鑑定儀器和書籍

如何訂購

請用以下地址或電話聯絡我們:

GIA Hong Kong Ltd.
香港中環皇后大道中29號
華人行3樓
T 852 3166 7000
F 852 2334 0567
E giahongkong@gia.edu

聯絡我們

香港分校
T 852 3166 7001
F 852 2334 0567

香港鑑定室
T 852 3166 7000
F 852 3521 1697

美國總部
T 1 760 603 4000
F 1 760 603 4080

  • 電郵給我們
  • 辦公室地址

  • Copyright © 2011 GIA Hong Kong All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載
    GIA Hong Kong Ltd.
    香港中環皇后大道中29號華人行3樓